top of page

Molestor

It is unfortunate but we must warn believers in Israel. There is a man from Norway who is a retired school principle and claims to be Christian. We know he has not been baptized and we know his name. He volunteers at Christian places in Israel and there are complaints by many people of him molesting Christian girls.

He refuses to be questioned by pastors and answer to the allegations. He was invited to Israel by a Christian ministry and they refuse to cooperate. He has a big wallet and buys his way.

If this man asks to volunteer at your ministry, please contact us.

Norwegian

Molestor
Det er uheldig, men vi må advare troende i Israel. Det er en mann fra Norge som er pensjonert skoleprinsipp og hevder å være kristen. Vi vet at han ikke er blitt døpt, og vi kjenner navnet hans. Han jobber frivillig på kristne steder i Israel, og det er klager fra mange mennesker om at han misbruker kristne jenter.

Han nekter å la seg avhøre av menighetsledere og svare på påstandene. Han ble invitert til Israel av en kristen tjeneste, og de nekter å samarbeide.

Hvis denne mannen ber om å være frivillig i tjenesten din, vennligst kontakt oss.

Merk at han har en stor lommebok og vil prøve å bruke den.

bottom of page